Filter resultaten

Thema

Type

In het kort

Drenthe (samen) gezond draagt bij aan de ambitie dat iedere Drent een gelukkig en gezond leven verdient. Hierin draait het om; meedoen aan de maatschappij, mentale & lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, zingeving in het leven en de kwaliteit van leven.

Heel Drenthe gezond

Drenthe gezond is het programma in Drenthe waarin kennis en expertise samenkomt gericht op gezondheidspreventie. Samen werken we aan de ambitie en thema’s van het meerjarenbeleidprogramma Drenthe Samen Gezond in Beweging (MJP) en uitvoeringsprogramma (UVP). Drenthe gezond zet zich in om inwoners zo gezond mogelijk te laten opgroeien, leven en oud worden.

We richten ons op een integrale aanpak, waarbij we focussen op vraagstukken die in Drenthe spelen zoals gezond gewicht, verantwoord middelengebruik en het bereiken van de doelgroepen met een lage sociaal economische status. Samen kunnen we voor een versnelling zorgen. Met alle betrokken partijen slaan we de brug tussen lokaal & regionaal en onderzoek & praktijk. We zetten professionals in hun kracht om de ambitie waar te maken. Drenthe (samen) gezond!

Meerjarenbeleidsprogramma

In oktober 2020 is het Meerjarenbeleidsprogramma Drenthe Samen Gezond in Beweging 2021-2024 (MJP) vastgesteld in Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) verband. Er is vanuit de twee VDG overleggen de opdracht gegeven aan de themagroep Sport en Preventie om te komen tot een uitvoeringsprogramma onder het MJP. De programmamanager van Drenthe gezond heeft de coördinatie op het uitvoeringsprogramma gekregen, waar nu gewerkt wordt aan de focusthema’s gezond gewicht en verantwoord middelengebruik.

Agenda

  • 08dec
    Landelijke studiedag van GezondIn
  • 12jan
    Mini-symposium over roken

Uitgelicht nieuws

Drenthe Gezond

Gezond en fit in Tynaarlo!

Drenthe Gezond

Combicoach “eenlevenlangbewegen” in Borger-Odoorn

Drenthe Gezond

Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten (ADSMP)

De projectperiode van Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten loopt bijna af (december 2022). Er zijn de afgelopen periode evaluaties geweest op 3 lagen. Een enquête bij de stuurgroep (inmiddels is de stuurgroep opgegaan in de nieuwe governance structuur); De tijdlijnmethode bij de regionale werkgroep; Interviews met de gemeen

Drenthe Gezond

OECD concludeert: JOGG-aanpak is kostenbesparend

JOGG werkt aan een gezondere samenleving voor ieder kind. Zodat onze jeugd opgroeit tot een gezonde generatie en gezondheidsproblemen door overgewicht of obesitas geen kans meer maken. In 2021 nam de internationale Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) de JOGG-aanpak onder de loep. En concludeert nu: JOGG zorgt in potentie

Drenthe Gezond

Corporate Factsheet 2022 JOGG

JOGG bouwt en faciliteert een nationaal en internationaal werknet dat zorgt voor een gezondere samenleving voor ieder kind. Een samenleving waarin het voor ieder kind mogelijk én normaal is om gezond te eten, voldoende te bewegen en ontspannen.  Inmiddels bestaat het werknet van JOGG uit 210 JOGG-gemeenten en een duizendtal maatschappelijke or