Filter resultaten

Thema

Type

In het kort

Drenthe Samen Gezond in Beweging draagt bij aan de ambitie dat iedere Drent een gelukkig en gezond leven verdient. Hierin draait het om; meedoen aan de maatschappij, mentale & lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, zingeving in het leven en de kwaliteit van leven.

Heel Drenthe gezond

Drenthe Samen Gezond in Beweging is het programma in Drenthe waarin kennis en expertise samenkomt op de visie en thema’s van het meerjarenbeleidprogramma Drenthe Samen Gezond in Beweging (MJP) en uitvoeringsprogramma (UVP). Met alle betrokken partijen slaan we de brug tussen lokaal & regionaal en van onderzoek & beleid naar de praktijk. Er wordt ingezet op kennis(deling), samen leren en verbinden om te komen tot het doen wat werkt.

We richten ons op een integrale aanpak, waarbij we focussen op vraagstukken die in Drenthe spelen. Dat doen we in vier focusthema’s; gezond gewicht, verantwoord middelengebruik, een leven lang bewegen en mentale gezondheid. Iedere gemeente werkt al met een eigen lokale aanpak. Vanuit DSGiB willen we deze aanpak verder versterken, verbinden en verrijken. Hierdoor ontstaat er een regionale plus en wordt er samengewerkt aan de ambities.

Meerjarenbeleidsprogramma

In oktober 2020 is het Meerjarenbeleidsprogramma Drenthe Samen Gezond in Beweging 2021-2024 (MJP) vastgesteld in Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) verband. Er is vanuit de twee VDG overleggen de opdracht gegeven aan de themagroep Sport en Preventie om te komen tot een uitvoeringsprogramma onder het MJP. De programmamanager van Drenthe Samen Gezond in Beweging heeft de coördinatie op het uitvoeringsprogramma gekregen.

Ambitie

We willen de ervaren gezondheid van Drenten verhogen in een omgeving die uitnodigt tot een gezonde leefstijl. Hierin draait het om meedoen aan de maatschappij, mentale & lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, zingeving in het leven en de kwaliteit van leven. We zullen daarvoor moeten komen tot een werkende infrastructuur en samenwerking zodat een betere vertaling van integraal beleid naar praktijk kan worden gemaakt ten behoeve van een verbeterde ervaren gezondheid van de Drent.

Agenda

 • 26apr
  Koningsspelen
 • 21mei
  Inspiratiesessie mentale gezondheid
 • 10jun
  Week voor de Gezonde Jeugd
 • 11jun
  Week voor de Gezonde Jeugd

Bekijk agenda

Uitgelicht nieuws

Drenthe Gezond

Geef jongeren toegang tot een nieuwe ervaring met maatschappelijke diensttijd

Drenthe Gezond

TeamNL Kids in aanloop naar Olympische spelen

Drenthe Gezond

De themakalender van JOGG is beschikbaar

Druk met het uitwerken van de plannen voor 2024? Gebruik een van de themadagen om de leefstijlthema's onder de aandacht te brengen. Deze dagen zijn niet alleen leuk, maar bieden ook een springplank naar structurele inzet en zichtbaarheid van het beleid. Wil je meer weten over een themadag? Klik dan op de link in de themakalender en lees er alles o

Drenthe Gezond

Samen leren in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk

De 6 consortia van ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’ waarin het Drentse project één was, hebben veel ervaring opgedaan in de ‘lerende praktijk’. In samenwerking met VNG, Amsterdam UMC en ZonMw hebben zij hun ervaringen en geleerde lessen nu gebundeld in het kennisdocument ‘Samen leren’. Bekijk het Kennisdocument ‘Samen l

Drenthe Gezond

Nieuwe ronde stimuleringsregelingen voor een gezonde leefstijl

Van 4 maart tot en met 15 april 2024 kunnen scholen in het primair - , gespecialiseerd - en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs verschillende stimuleringsregelingen aanvragen bij Gezonde School.  Gezonde School maakt samen met onderwijsprofessionals een gezonde leefstijl voor leerlingen en studenten vanzelfsprekend. Gezonde Sch

Focusthema's

Gezond gewicht

Overgewicht is na roken de belangrijkste oorzaak van ziekten in Nederland. Expertgroep gezond gewicht is in het leven geroepen om deze trend tegen te gaan.

Verantwoord middelengebruik

Met expertgroep verantwoord middelengebruik maken we een verdieping op het thema middelengebruik. Wat zien we in Drenthe kijkend naar het thema verantwoord middelengebruik?

#eenlevenlang bewegen

Met #eenlevenlangbewegen richten we ons op deze 175.000 inwoners in Drenthe, die wel willen, maar bij wie het niet lukt om te bewegen.

Mentale gezondheid

Mentale gezondheid is het nieuwe focusthema van Drenthe Samen Gezond in Beweging. Hierin houdt een expertgroep zich bezig met ontwikkelingen rond mentale gezondheid.