Basismodel Netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas

Terug

Basismodel Netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas

Geschreven op 17 oktober 2023

“Gemeenten helpen om op lokaal of regionaal niveau sluitende zorg en ondersteuning te organiseren voor volwassenen met overgewicht of obesitas.”

In mei 2023 heeft het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) samen met zeven gemeenten o.a. Gemeente Assen) het ‘Basismodel Netwerkaanpak voor volwassenen met overgewicht en obesitas’ ontwikkeld.

Doel van deze netwerkaanpak: gemeenten helpen om op lokaal of regionaal niveau sluitende zorg en ondersteuning te organiseren voor volwassenen met overgewicht of obesitas. Het basismodel beschrijft hoe zo’n netwerkaanpak eruit kan zien.Beleidsmakers, bestuurders, managers, projectleiders en professionals uit het sociaal en medisch domein die actief betrokken (willen) zijn bij het opzetten en uitvoeren van een netwerkaanpak kunnen dit basismodel als leidraad gebruiken. Bij het samenstellen van het basismodel hebben we rekening gehouden met de laatste stand van de wetenschap, wettelijke bepalingen en landelijk en regionaal beleid.

Delen via social media