Focusthema: Gezond gewicht

Drenthe gezond is het programma in Drenthe waarin kennis en expertise samenkomt gericht op gezondheidspreventie. Samen werken we aan de ambitie en thema’s van het meerjarenbeleidprogramma Drenthe Samen Gezond in Beweging (MJP) en uitvoeringsprogramma (UVP). Drenthe gezond zet zich in om inwoners zo gezond mogelijk te laten opgroeien, leven en oud worden. Met het netwerk Drenthe gezond werken we op dit moment aan de focusthema’s gezond gewicht, verantwoord middelengebruik en #eenlevenlangbewegen en mentale gezondheid.

Gezond gewicht

In oktober 2020 is het Meerjarenbeleidsprogramma Drenthe Samen Gezond in Beweging 2021-2024 (MJP) vastgesteld in Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) verband. Er is vanuit de twee VDG overleggen de opdracht gegeven aan de themagroep Sport en Preventie om te komen tot een uitvoeringsprogramma onder het MJP. Een van de focusthema’s in het meerjarenbeleidsprogramma en uitvoeringsprogramma Drenthe Samen Gezond in Beweging is ‘gezond gewicht’. En dat is niet voor niks. ‘Overgewicht is na roken de belangrijkste oorzaak van ziekten in Nederland. Sinds de jaren ‘80 komt overgewicht steeds vaker voor. In Drenthe is het aantal mensen met overgewicht vanaf dat moment verdriedubbelt en deze trend zet nog steeds door’ (Uitvoeringsprogramma Drenthe, Samen Gezond in Beweging 2021-2024).

Vanuit het netwerk Drenthe Samen Gezond in Beweging is daarom een expertgroep gezond gewicht ingesteld om invulling te geven aan het focusthema gezond gewicht, om deze trend om te draaien. De expertgroep (GGD Drenthe, JOGG, Zorg1punt5, Hanzehogeschool Dokter Drenthe, UMCG en gemeenten) heeft een voorstel uitgewerkt voor een gebiedsgerichte integrale aanpak gericht op een effectieve aanpak voor gezond gewicht.

Gebiedsgericht integraal werken

Gebiedsgericht integraal werken is het meest succesvol voor een effectieve aanpak van gezond gewicht. Een integrale aanpak zet de mens centraal en gaat uit van 4 pijlers, 1) voorlichting en educatie, 2) signalering, advies en ondersteuning, 3) fysieke en sociale omgeving en 4) regelgeving en handhaving, waar in samenhang op wordt ingezet.

In gesprek met de gemeenten bleek dat er aandacht is voor pijler 1, 3 en 4, maar dat een integrale aanpak mist en er beperkte aandacht  is voor pijler 2: signalering, advies en ondersteuning. Daarom wil de expertgroep een gezamenlijk traject starten met de gemeenten die het thema gezond gewicht integraal willen oppakken met een focus op pijler 2.

Voorbeelden

Er is al veel aandacht voor pijler 1, 3 en 4 en op dit moment zijn we druk bezig met pijler 2. Hieronder informatie over de voortgang, de plannen en een aantal inspirerende voorbeelden.

Presentaties en documenten mini-symposium Gezond Gewicht

Delen via social media