Meerjarenprogramma

In oktober 2020 is het Meerjarenbeleidsprogramma Drenthe Samen Gezond in Beweging 2021-2024 (MJP) vastgesteld in Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) verband. Er is vanuit de twee VDG overleggen de opdracht gegeven aan de themagroep Sport en Preventie om te komen tot een uitvoeringsprogramma onder het MJP. De programmamanager van Drenthe gezond heeft de coördinatie op het uitvoeringsprogramma gekregen, waar nu gewerkt wordt aan de focusthema’s gezond gewicht en verantwoord middelengebruik.

 

 

Delen via social media