Focusthema: Verantwoord middelengebruik

Drenthe gezond is het programma in Drenthe waarin kennis en expertise samenkomt gericht op gezondheidspreventie. Samen werken we aan de ambitie en thema’s van het meerjarenbeleidprogramma Drenthe Samen Gezond in Beweging (MJP) en uitvoeringsprogramma (UVP). Drenthe gezond zet zich in om inwoners zo gezond mogelijk te laten opgroeien, leven en oud worden. Met het netwerk Drenthe gezond werken we op dit moment aan de focusthema’s gezond gewicht, verantwoord middelengebruik en #eenlevenlangbewegen en mentale gezondheid.

Verantwoord middelengebruik

In het Meerjarenbeleidsprogramma Drenthe Samen Gezond in Beweging (MJP) en het uitvoeringsprogramma (UVP) is verantwoord middelengebruik een focusthema. Aan het netwerk Drenthe Samen Gezond in Beweging is gevraagd om een verdieping te maken op het thema middelengebruik. VNN, ZIF/ KvdV, GGD Drenthe en JOGG-Teamfit hebben een expertgroep middelengebruik gevormd om deze verdieping te maken. Om een goede verdieping te kunnen maken is er eerst gekeken naar de probleemanalyse. Wat zien we in Drenthe kijkend naar het thema verantwoord middelengebruik. Hieruit komt naar voren dat middelengebruik in Drenthe relevant is. Daarnaast is er een duidelijke urgentie op de thema’s vanuit het landelijk preventieakkoord.

Ambities

Het ambitieniveau van het MJP op de 3 genoemde thema’s (roken, alcohol en drugs) kan nog verder worden aangescherpt. Kijkend naar aangescherpte ambities zit er nog een kloof tussen de huidige situatie en de gewenste situatie. Willen we dat in Drenthe de ambities worden gehaald in 2040 zijn er extra inspanningen nodig om de kloof te dichten. De expertgroep gaat komende periode verkennen wat voor extra inspanningen er mogelijk zijn en hoe we de bestaande activiteiten kunnen versterken.

Voorbeeld

Lees hier het advies van de expertgroep over de ambities en laat je inspireren door voorbeelden.

Presentaties en documenten Symposium Op weg naar een Rookvrije generatie in Drenthe

Delen via social media