Focusthema: Mentale gezondheid

Mentale gezondheid

Mentale gezondheid is het nieuwe focusthema van Drenthe Samen Gezond in Beweging. Bij een nieuw focusthema doorlopen we de volgende stappen. Voor elk focusthema vindt er een startbijeenkomst plaats in het netwerk van DSGiB. Tijdens deze bijeenkomst wordt er toelichting gegeven op de ontwikkelingen (cijfers en gezondheidsconcept) en vindt een gesprek plaats over het thema om hier een eerste duiding aan te geven. Daarna wordt er een expertgroep gevormd met partners die kennis/expertise hebben van, actief zijn op, of interesse hebben in het betreffende thema. Deze groep gaat verder met het in kaart brengen van de ontwikkelingen en het duiden om vervolgens te zorgen voor inhoudelijke inbreng en uitwerkingen van de focusthema’s. Hierbij wordt altijd gekeken wat lokaal moet gebeuren en waar we kunnen versterken, verbinden en verrijken (de regionale plus). Daarmee draagt de expertgroep bij aan het behalen van de doelen. De expertgroep voor mentale gezondheid is gevormd en partners die meedenken zijn: Proscoop, Biblionet Drenthe, Dokter Drenthe GGD Drenthe, SportDrenthe en een tweetal gemeenten. Geïnteresseerde partners kunnen zich nog melden. We houden jullie hier op de hoogte over de ontwikkelingen.

Delen via social media