Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten - ADSMP

Terug

Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten – ADSMP

Geschreven op 20 januari 2023


Afgelopen 4 jaar hebben we veel geleerd in het project Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten. Een samenwerkingsproject tussen de twaalf Drentse gemeenten, GGD Drenthe, CMO STAMM, SportDrenthe, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland en de Werkplaats Sociaal Domein met als doel een integrale aanpak van preventie in de Drentse gemeenten voor de gezondheid van de inwoners.

De belangrijkste uitkomst van de afgelopen 4 jaar is de manier van werken die we hebben toegepast en geïmplementeerd. Bij deze werkwijze wordt er integraal gekeken naar de gezondheidsproblematiek en worden eindgebruikers nadrukkelijk betrokken in het gehele proces. Deze werkwijze is als volgt te beschrijven: ‘keuzes maken op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en de dialoog met en het betrekken van inwoners, professionals en andere stakeholders. Vanuit deze aanpak bouwen we aan de mix van interventies, waar we steeds weer met elkaar leren’.

Er is een eindproduct opgeleverd waarin de stappen van de werkwijze worden beschreven met voorbeelden en tips. Er is een artikel geschreven over de leeromgevingen waarin we bovenlokaal hebben geleerd. Er zijn 2x wijkgezondheidsprofielen opgeleverd. Alle 12 gemeenten hebben hun eigen resultaten geboekt. Dit zijn verschillende resultaten afhankelijk van het gebied en de gekozen interventiemix. De werkmethodiek en leeromgevingen zijn geïmplementeerd bij gemeenten en die nieuwe samenwerkingsstructuur in Drenthe.

Delen via social media