Filter resultaten

Thema

Type

In het kort

Drenthe Samen Gezond in Beweging draagt bij aan de ambitie dat iedere Drent een gelukkig en gezond leven verdient. Hierin draait het om; meedoen aan de maatschappij, mentale & lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, zingeving in het leven en de kwaliteit van leven.

Heel Drenthe gezond

Drenthe Samen Gezond in Beweging is het programma in Drenthe waarin kennis en expertise samenkomt op de visie en thema’s van het meerjarenbeleidprogramma Drenthe Samen Gezond in Beweging (MJP) en uitvoeringsprogramma (UVP). Met alle betrokken partijen slaan we de brug tussen lokaal & regionaal en van onderzoek & beleid naar de praktijk. Er wordt ingezet op kennis(deling), samen leren en verbinden om te komen tot het doen wat werkt.

We richten ons op een integrale aanpak, waarbij we focussen op vraagstukken die in Drenthe spelen. Dat doen we in vier focusthema’s; gezond gewicht, verantwoord middelengebruik, een leven lang bewegen en mentale gezondheid. Iedere gemeente werkt al met een eigen lokale aanpak. Vanuit DSGiB willen we deze aanpak verder versterken, verbinden en verrijken. Hierdoor ontstaat er een regionale plus en wordt er samengewerkt aan de ambities.

Meerjarenbeleidsprogramma

In oktober 2020 is het Meerjarenbeleidsprogramma Drenthe Samen Gezond in Beweging 2021-2024 (MJP) vastgesteld in Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) verband. Er is vanuit de twee VDG overleggen de opdracht gegeven aan de themagroep Sport en Preventie om te komen tot een uitvoeringsprogramma onder het MJP. De programmamanager van Drenthe Samen Gezond in Beweging heeft de coördinatie op het uitvoeringsprogramma gekregen.

Ambitie

We willen de ervaren gezondheid van Drenten verhogen in een omgeving die uitnodigt tot een gezonde leefstijl. Hierin draait het om meedoen aan de maatschappij, mentale & lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, zingeving in het leven en de kwaliteit van leven. We zullen daarvoor moeten komen tot een werkende infrastructuur en samenwerking zodat een betere vertaling van integraal beleid naar praktijk kan worden gemaakt ten behoeve van een verbeterde ervaren gezondheid van de Drent.

Agenda

 • 12jun
  Week voor de Gezonde Jeugd
 • 13jun
  Week voor de Gezonde Jeugd
 • 14jun
  Week voor de Gezonde Jeugd
 • 15jun
  Week voor de Gezonde Jeugd

Uitgelicht nieuws

Drenthe Gezond

Moestuin en moestuincoach bij OBS De Schuthoek

Drenthe Gezond

'Malika kan vliegen' in première

Drenthe Gezond

Gezocht: Workshops voor tweede editie Gezondheidsfestival Rebelleren kun je leren

Afgelopen november organiseerde HiNoord in De Harmonie in Leeuwarden het eerste Noord-Nederlandse Gezondheidsfestival. Met ruim 1000 bezoekers gingen we in een inspirerend en interactief programma aan de slag met de transitie van zorg naar gezondheid. Zie voor een verslag: hinoord.nl/nieuws/gezondheidsfestival2022/ Met die energie, kennis en dad

Drenthe Gezond

JOGG-factsheet maart 2023

JOGG blijft stappen zetten naar een gezonde leefomgeving voor jongeren op lokaal, landelijk én internationaal niveau. Zo zijn er bijvoorbeeld 2.255 sport- en buurtlocaties, die werken aan een gezondere leefomgeving met de werkwijze JOGG-Teamfit en ondertekenden 70 internationale organisaties de call-to-action om de leefstijltransitie op de Europes

Drenthe Gezond

Wandelbijeenkomst DNPG - Positieve Gezondheid in de praktijk

Hoe zorgen we er samen voor dat in 2023 nog meer inwoners kennis maken met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid? Tijdens deze bijeenkomst inspireren we elkaar op een (positief) gezonde manier en gaan we samen aan de slag. Ben jij erbij? Informatie Wat:                netwerkbijeenkomst Datum:           Dinsdag 9 mei 2023 Tijd

Focusthema's

Gezond gewicht

Overgewicht is na roken de belangrijkste oorzaak van ziekten in Nederland. Expertgroep gezond gewicht is in het leven geroepen om deze trend tegen te gaan.

Verantwoord middelengebruik

Met expertgroep verantwoord middelengebruik maken we een verdieping op het thema middelengebruik. Wat zien we in Drenthe kijkend naar het thema verantwoord middelengebruik?

#eenlevenlang bewegen

Met #eenlevenlangbewegen richten we ons op deze 175.000 inwoners in Drenthe, die wel willen, maar bij wie het niet lukt om te bewegen.

Mentale gezondheid

Mentale gezondheid is het nieuwe focusthema van Drenthe Samen Gezond in Beweging. Hierin houdt een expertgroep zich bezig met ontwikkelingen rond mentale gezondheid.